Odstranjevanje solarnih lentigov z laserjem.

Odstranjevanje solarnih lentigov z Q-s laserjem.

Rezultat po 1 posegu
Avtor: Dr. Urša Fratnik Florijančič